Försäljningsvillkor

Allmänna villkor

1. Inledning

1.1 Värd för den här Webbutiken är Luzern Technology Solutions Ltd., Block B, Ashtown Gate, Navan Rd, Ashtown, Dublin 15, D15 NP9Y, registrerat i Irland: Nr. 361832, momsnummer: IE6381832F ("Huvudmannen"), auktoriserad återförsäljare för Panasonic Marketing Europe Gmbh. Om du har några frågor angående Webbutiken eller dessa villkor, eller om du mot förmodan skulle ha några klagomål angående produkter eller tjänster som du köpt från den här Webbutiken, vänligen mejla panasonic@luzern.co

 

2. Omfattning

2.1 Dessa villkor, tillsammans med alla andra riktlinjer och dokument som dessa villkor hänvisar till (inklusive alla riktlinjer och dokument som det finns en länk till från dessa villkor) (tillsammans "Villkor"), gäller för alla beställningar av produkter och tjänster som du gjort av produkter och tjänster som gjorts tillgängliga av Huvudmannen för köp via Webbutiken. Läs dessa Villkor noggrant.

 

2.2 Observera att när du köper produkter eller tjänster via denna Webbutik, köper du dessa produkter och tjänster från Huvudmannen och inte från Panasonic Marketing Europe Gmbh Dessa Villkor utgör ett avtal mellan dig och Huvudmannen. Panasonic Marketing Europe Gmbh är inte part i dessa Villkor, men är en avsedd förmånstagare där så anges.

 

2.3 Observera att dessa Villkor inte påverkar dina lagstadgade rättigheter som konsument enligt lagstiftningen i Europeiska unionens förordningar 2013 (konsumentinformation, ångerrätt och andra rättigheter).

 

2.4 Observera att även om du köper produkter och/eller tjänster från Huvudmannen, kommer alla personuppgifter som du lämnar in att behandlas konfidentiellt och de kommer inte att delas med tredje part, utöver vad som anges i vår Integritetspolicy Integritetspolicy


3. Godkännande av beställningar

3.1 Du samtycker till att din beställning är ett erbjudande om att köpa produkterna ("Produkter") och/eller tjänsterna ("Tjänster") som anges i din beställning enligt dessa Villkor. Alla beställningar som du lämnar in måste godkännas av Huvudmannen. Huvudmannen kan välja att inte godkänna din beställning, oavsett orsak, utan ansvar gentemot dig.

 

3.2 Efter att du har lämnat in en beställning till Huvudmannen, kommer Huvudmannen att skicka ett e-postmeddelande med orderbekräftelse till dig, med ditt ordernummer samt uppgifter om de Produkter och Tjänster som du har beställt. Observera att detta e-postmeddelande är en bekräftelse av att huvudmannen har tagit emot din beställning; det är inte ett godkännande av din beställning. Ett bekräftelsemejl kommer sedan att skickas till dig när din godkända beställning har skickats. Godkännandet av din beställning och bildandet av ett köpeavtal mellan dig och Huvudmannen kommer inte att äga rum förrän Produkterna har skickats till dig eller, när det gäller Tjänster, förrän Huvudmannen har börjat tillhandahålla Tjänsterna till dig.

 

4.Priser

4.1 Alla priser på denna Sajt anges i Swedish krona De inkluderar inte någon moms som ska betalas på produkten, leveransavgifter eller eventuella tillämpliga tullavgifter.

 

4.2 Huvudmannen strävar efter att säkerställa att all prisinformation i Webbutiken är korrekt. Ibland kan dock ett fel uppstå, och Produkter och Tjänster kan vara felaktigt prissatta. Om en Produkts eller Tjänsts korrekta pris är lägre än det pris som anges i Webbutiken, kommer Huvudmannen att debitera det lägre beloppet, och skicka dig Produkten eller tillhandahålla dig Tjänsten. Om en Produkts eller Tjänsts korrekta pris är högre än det pris som anges i Webbutiken, kommer Huvudmannen att kontakta dig och fråga dig om du vill gå vidare med beställningen till rätt pris eller annullera din beställning. Huvudmannen är inte skyldig att tillhandahålla Produkter eller Tjänster till något felaktigt eller lägre pris.

 

5. Betalningsvillkor

5.1 Den sammanlagda kostnaden för din beställning kommer att vara inköpspriset för Produkterna och/eller Tjänsterna, eventuella leveransavgifter samt eventuella korthanteringsavgifter, om inte annat skriftligen överenskommits före Huvudmannens godkännande av din beställning.

 

5.2 Om du använder ett kredit-/betalkort, bekräftar du att det kredit-/betalkort som används är ditt. Alla kredit-/betalkortsinnehavare är föremål för valideringskontroller och auktorisering av kortutgivaren. Om din kortutgivare nekar till att godkänna betalning, kommer Huvudmannen inte att godkänna din beställning. Huvudmannen ansvarar då inte för eventuella förseningar eller uteblivna leveranser, och Huvudmannen är inte heller skyldig att informera dig om orsaken till nekandet. Huvudmannen ansvarar inte för att din kortutgivare eller bank debiterar dig som en följd av Huvudmannens hantering av din kredit-/kontokortsbetalning i enlighet med din beställning.

 

5.3 Vi godkänner och registrerar alla transaktioner vid försäljningsstället; därför kommer din betalning att dras av i sin helhet vid försäljningsstället.

 

5.4 För att bekämpa bedrägerier online är alla betalningar föremål för säkerhetskontroll.

 

5.5 Vi accepterar i allmänhet följande betalningsmetoder:

  • Kreditkort: VISA, Mastercard
  • PayPal

 

6. Fakturering

6.1 Där Huvudmannen väljer, eller är skyldig enligt tillämplig lag, att utfärda eller tillhandahålla en faktura, förbehåller sig Huvudmannen rätten att utfärda eller tillhandahålla elektroniska fakturor, och du samtycker till en sådan form av fakturering.

 

7. Tjänster

7.1 Alla Tjänster som Huvudmannen tillhandahåller eller gör tillgängliga för dig, eller som du köper, kan vara föremål för ytterligare villkor. Du kommer att bli uppmärksammad på alla eventuella sådana villkor innan du köper dessa Tjänster. Observera att de villkoren gäller för de relevanta Tjänsterna, utöver dessa Villkor.

 

8.Tull

8.1 Produkterna och tjänsterna i denna Webbutik är endast tillgängliga för kunder med en leveransadress I Sverige

 

9. Leverans och risk

9.1 Beställningar kommer att skickas, i enlighet med punkt 9.3 nedan, till den leveransadress som du har angett i ditt beställningsformulär. Huvudmannen kan inte hållas ansvarig om denna leveransadress är felaktig eller ofullständig. Observera att vi eventuellt inte kan leverera till din adress, på grund av logistikproblem.

 

9.2 Huvudmannen levererar för närvarande endast Produkter och Tjänster till de länder som anges i formuläret i kassan. Observera också att Huvudmannen inte kan leverera Produkter eller Tjänster till något annat land än de som är med på listan, om inte annat anges. Därför måste din leveransadress och faktureringsadress finnas med i denna lista i kassan.

 

9.3 Även om Huvudmannen kommer att försöka uppfylla alla leveransuppskattningar som den ger dig, vänligen observera att de endast är uppskattningar: de är inte garantier och bör inte behandlas som sådana. Följaktligen samtycker du till att Produkterna inte nödvändigtvis når dig inom önskad tid.

 

9.4 När en Produkt har levererats av vår fraktpartner, övergår all äganderätt, risk för skada på eller förlust av produkten till dig.


9.5 Tjänsten som erbjuds av vår fraktfirma "Parcel One" är begränsad till leverans av paket på enbart gatunivå (ingången till huset eller lägenhetskomplexet). Det är kundens ansvar att ta paketet den eventuellt kvarvarande sträckan till hemmet. "Parcel One" bär inte upp paket till platser på första våningen eller högre, oavsett om byggnaden har trappor eller hiss.

 

10.Återbetalningar och returer

10.1 Om du vill returnera en produkt har du rätt att göra det inom 14 från det att du har mottagit produkten. Var god och begär din retur genom att kontakta oss via:

 

Du informeras sedan i detalj om hur du skickar tillbaka eller ordnar upphämtning av produkten/produkterna. Var god och observera att upphämtning bara finns för den ursprungliga leveransadressen. Du får en returfraktsedel att placera på fraktpaketet och returen medför ingen fraktavgift.

 

Panasonic Kundreturer

C/o Luzern Solutions Ltd.
Block B, Ashtown Gate,
Navan Rd,
Ashtown
Dublin 15, D15 NP9Y
Ireland

 

 

10.2 Om du returnerar en produkt till oss på grund av att du har sagt upp kontraktet mellan oss, måste du skicka tillbaka produkten (eller, när vi har erbjudit att hämta upp produkten, göra produkten tillgänglig för upphämtning) senast 14 dagar från uppsägningen av kontraktet. Vi utför eventuell återbetalning som vi är skyldiga dig så snart som möjligt (och i alla fall inom 14 dagar) efter att vi har fått tillbaka produkten från dig eller du har gett oss bevis på att du har returnerat produkten. Om vi har erbjudit att hämta upp produkten har du rätt till återbetalning inom 14 dagar från den dag då du meddelat oss om att du vill säga upp kontraktet med oss.

 

10.3 I enlighet med villkoren nedan ska du, om du tror att en produkt som du har beställt av oss är defekt, direkt kontakta Panasonic i ditt land. Du hittar dina lokala kundtjänstkontakter under https://www.panasonic.eu/.

 

Panasonic informerar dig om vilka åtgärder du bör vidta.

 

10.4 Om du returnerar en produkt till oss på grund av att du har sagt upp kontraktet mellan oss inom 14-dagarsperioden måste du, för att få full återbetalning för den returnerade produkten, returnera produkten i nyskick med alla originalförpackningar, tillbehör och eventuella medföljande gratisprodukter. Om du har hanterat produkten mer än om du skulle ha utvärderat den i butik före köp (t.ex. om du har använt den mer än vad som krävs för att försäkra sig om dess typ, egenskaper och funktioner) så kan vi reducera det totala återbetalningsbeloppet i enlighet med den värdeminskning som orsakats av detta. Vi kan också reducera återbetalningsbeloppet i enlighet med värdet av eventuella tillbehör eller gratisprodukter som inte har returnerats.

 

10.5 Vi utför alla återbetalningar med samma betalsätt som du ursprungligen använde när du betalade för ditt köp.

 

10.6 Vi täcker inte fel som har orsakats av felaktig användning, försummelse, fysisk skada, manipulering, oriktiga justeringar,   normalt slitage eller felaktig installation. Produkter som säljs på vår webbplats är enbart avsedda för privat bruk och ska inte användas kommersiellt eller återförsäljas.

 

10.7 Den här returpolicyn påverkar inte dina lagstadgade rättigheter.

 

11. Åldersgränser

11.1 Om du beställer en Produkt eller Tjänster för vilka en åldersgräns gäller, bekräftar du genom att beställa Produkten eller Tjänsten att du är i den ålder som krävs. Om Huvudmannen har anledning att tro att du inte har rätt att beställa en Produkt, förbehåller sig Huvudmannen rätten att annullera din beställning.

 

12. Garantier

12.1 I den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag gäller att alla uttryckliga garantier som Panasonic Marketing Europe Gmbh erbjuder dig med avseende på en Produkt ersätter alla andra villkor och garantier, vare sig de är uttryckliga eller underförstådda. Observera dock att detta undantag (och alla uttryckliga garantier som medföljer dina Produkter) inte påverkar dina lagstadgade rättigheter som konsument.

 

13. Ansvarsbegränsningar

13.1 Ingenting i dessa villkor begränsar eller utesluter Huvudmannens ansvar för (i) dödsfall eller personskada orsakad av vårdslöshet, (ii) missvisande information i bedrägligt syfte, eller (iii) något annat ansvar som inte kan begränsas eller uteslutas enligt tillämplig lagstiftning.

 

13.2 Med förbehåll för avsnitt 13.1 ovan är varken Huvudmannen eller Panasonic Marketing Europe Gmbh ansvarig, vare sig i avtal, utanför avtal (inklusive, utan begränsning, vårdslöshet), eller på annat sätt som härrör från eller i samband med dessa Villkor för några: ekonomiska förluster (inklusive, utan begränsning, förlust av intäkter, information, vinster, kontrakt, affärsmässiga eller förväntade besparingar); eller förlust av goodwill eller rykte; eller speciella eller indirekta förluster som du lidit eller ådragit dig till följd av eller i samband med dessa Villkor.

 

13.3 Du medger att Panasonic Marketing Europe Gmbh inte är ansvarig gentemot dig för någon felaktig framställning, felaktig information eller brott mot något villkor eller någon garanti som getts av Huvudmannen i samband med några Produkter eller Tjänster.

 

13.4 Detta avsnitt (14) påverkar inte dina lagstadgade rättigheter som konsument.

 

14. Elektronisk kommunikation

14.1Huvudmannen kommunicerar med dig via e-post, via adressen panasonic@luzern.co. För avtalsändamål samtycker du till att ta emot kommunikation från Huvudmannen elektroniskt, och du samtycker till att alla avtal, meddelanden, underrättelser och annan kommunikation som Huvudmannen tillhandahåller dig elektroniskt uppfyller alla juridiska krav på att sådan kommunikation ska vara skriftlig. Detta villkor påverkar inte dina lagstadgade rättigheter som konsument.

 

15. Uppdrag, underentreprenad mm

15.1 Huvudmannen förbehåller sig rätten att överföra, tilldela, förnya eller lägga ut till underleverantör vilka som helst av Huvudmannens rättigheter och skyldigheter enligt dessa Villkor. Du får inte överlåta, lägga ut till underleverantörer eller på annat sätt överföra några av dina rättigheter eller skyldigheter enligt dessa Villkor utan Huvudmannens skriftliga medgivande.

 

16. Ändringar av dessa Villkor

16.1 Huvudmannen förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Villkor när som helst. Du, och alla försäljningsavtal mellan dig och Huvudmannen, kommer att lyda under den version av dessa Villkor som är i kraft när du beställer Produkterna eller Tjänsterna i fråga från Huvudmannen.

 

17. Händelser utanför Huvudmannens rimliga kontroll

17.1 Huvudmannen kommer inte att hållas ansvarig för någon försening eller underlåtenhet att utföra eller efterleva Huvudmannens skyldigheter enligt dessa Villkor om förseningen eller underlåtenheten uppstår av någon orsak som ligger utanför Huvudmannens rimliga kontroll, inklusiveGuds handlingar, tvister inom eller utom branschen, strejker, sittstrejker, lockouter, dåligt väder och pandemi.

 

18. Avskiljanden

18.1 Varje bestämmelse i dessa Villkor ska tolkas separat och oberoende av varandra. Om någon bestämmelse bedöms vara ogiltig eller på annat sätt omöjlig att verkställa, ska den bestämmelsen anses vara avskiljbar från och inte påverka verkställbarheten av någon av de andra bestämmelserna i dessa Villkor.

 

19. Gällande lag och jurisdiktion

19.1 Dessa Villkor och alla transaktioner relaterade till denna Webbutik styrs av irländsk lag, och du och Huvudmannen är härmed underställda de irländska domstolarnas icke-exklusiva jurisdiktion. Detta kommer dock inte att påverka dina lagstadgade rättigheter om du är konsument och tillämplig konsumentlagstiftning kräver tillämpning av en annan lag (som lagen i det land där du är bosatt).

 

20. Försäljning med förhandsbeställning

När du gör en förhandsbeställning av Panasonic Marketing Europe Gmbh produkter, kommer du att behöva tillhandahålla viss information, såsom din adress och faktureringsinformation. Du intygar och garanterar att all sådan information är korrekt, och du ska se till att sådan information hålls aktuell. Huvudmannen har inte något ansvar för felaktig information eller information som senare blir inaktuell, och har inte någon skyldighet att arbeta för att fastställa korrekt kontakt- eller leveransinformation.

 

Förbeställda varor säkras åt dig vid beställningstillfället, och du debiteras fullt ut när din beställning har skickats. Ditt kreditkort kommer att förhandsauktoriseras när du beställer en vara via förbeställning, och ditt kort kommer att debiteras när varan är såld

 

Om du kombinerar din förbeställda vara med varor som för närvarande är tillgängliga, kommer beställningen att skickas tillsammans när dina förbeställda varor finns i lager. Du betalar också bara en fraktavgift (om någon fraktavgift tillkommer för beställningen)

 

WEBBUTIK

DEN SOM ÄR VÄRD FÖR OCH DRIVER DENNA WEBBUTIK ÄR HUVUDMANNEN, Block B, Ashtown Gate, Navan Rd, Ashtown, Dublin 15, D15 NP9Y. REGISTRERAD I IRLAND: NR. 361832, momsnummer: IE6381832F ("HUVUDMANNEN"), AUKTORISERAD ÅTERFÖRSÄLJARE FÖR  Panasonic Marketing Europe Gmbh .OM DU HAR NÅGRA FRÅGOR ANGÅENDE WEBBUTIKEN ELLER DESSA VILLKOR, ELLER OM DU MOT FÖRMODAN HAR NÅGRA KLAGOMÅL PÅ NÅGRA PRODUKTER ELLER TJÄNSTER SOM DU HAR KÖPT FRÅN DEN HÄR WEBBUTIKEN, KONTAKTA HUVUDMANNEN PÅ: panasonic@luzern.co

 

 

Copyright © 2013-present Magento, Inc. All rights reserved.