Zasady i Warunki

 

1. Wstęp

1.1 Niniejszy sklep internetowy jest obsługiwany przez firmę Luzern Technology Solutions Ltd., Block B, Ashtown Gate, Navan Rd, Ashtown, Dublin 15, D15 NP9Y zarejestrowaną w Irlandii pod nr ewid. 361832, nr VAT: IE6381832F („Zleceniodawca”), autoryzowanego sprzedawcę *CLIENT NAME*. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące sklepu internetowego lub niniejszych warunków lub w razie mało prawdopodobnych skarg dotyczących jakichkolwiek produktów lub usług zakupionych w tym sklepie internetowym, wyślij wiadomość e-mail do *SUPPORT EMAIL*.

 

2. Zakres

2.1 Niniejsze warunki wraz ze wszelkimi innymi zasadami lub dokumentami, o których mowa w niniejszych warunkach (w tym wszelkimi zasadami lub dokumentami, do których łącze znajduje się w tych warunkach) (łącznie „Warunki”) mają zastosowanie do wszystkich zamówień na produkty oraz usług zgłoszonych przez Klienta w zakresie produktów i usług udostępnionych przez Zleceniodawcę do zakupu w Sklepie internetowym. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami.

 

2.2 Należy pamiętać, że kupując jakiekolwiek produkty lub usługi za pośrednictwem tego sklepu internetowego, kupujesz te produkty i usługi od zleceniodawcy, a nie od *CLIENT NAME*. Niniejsze Warunki stanowią umowę między Tobą a Zleceniodawcą. *CLIENT NAME* nie jest stroną niniejszych Warunków, ale jest zamierzonym beneficjentem, jeśli wskazano.

 

2.3 Należy pamiętać, że niniejsze Warunki nie wpływają na ustawowe prawa konsumenta na mocy przepisów Unii Europejskiej (informacje dla konsumentów, anulowanie i inne prawa) z 2013 r.

 

2.4 Należy pamiętać, że chociaż kupujesz produkty i/lub usługi od Zleceniodawcy, wszelkie przekazane przez Ciebie dane osobowe będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane żadnym stronom trzecim, innym niż określone w naszej POLITYCE PRYWATNOŚCI

 

3. Akceptacja zamówienia

3.1 Zgadzasz się, że Twoje zamówienie jest ofertą zakupu produktów („Produkty”) i/lub usług („Usługi”) określonych w zamówieniu na niniejszych Warunkach. Wszystkie złożone przez Ciebie zamówienia podlegają akceptacji Zleceniodawcy. Zleceniodawca może, bez odpowiedzialności wobec Ciebie, z jakiegokolwiek powodu nie przyjąć Twojego zamówienia.

3.2 Po złożeniu zamówienia u Zleceniodawcy, Zleceniodawca wyśle do Ciebie wiadomość e-mail z potwierdzeniem zamówienia z numerem zamówienia oraz szczegółami zamówionych produktów i usług. Należy pamiętać, że ten e-mail jest potwierdzeniem, że Zleceniodawca otrzymał Twoje zamówienie, ale nie jest on akceptacją Twojego zamówienia. Wiadomość e-mail z potwierdzeniem zostanie wysłana do Ciebie, gdy zaakceptowane zamówienie będzie gotowe do wysyłki. Przyjęcie Twojego zamówienia i zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy Tobą a Zleceniodawcą nie nastąpi, chyba że i do czasu wysłania do Ciebie produktów lub, w przypadku usług, gdy Zleceniodawca po raz pierwszy wykona na Twoją rzecz usługi.

 

4. Ceny

4.1 Wszystkie ceny w niniejszej witrynie są podane w *INSERT SITE CURRENCY*. Nie obejmują one podatku od sprzedaży, opłat za dostawę oraz wszelkich obowiązujących opłat celnych lub opłat celnych.

 

4.2 Zleceniodawca dokłada wszelkich starań, aby wszystkie informacje cenowe w sklepie internetowym były prawidłowe. Czasami jednak może wystąpić błąd, a ceny produktów i usług mogą być nieprawidłowe. Jeśli prawidłowa cena produktu lub usługi jest niższa niż cena podana w sklepie internetowym, Zleceniodawca naliczy niższą kwotę i wyśle produkt lub wykona usługę. Jeśli prawidłowa cena produktu lub usługi jest wyższa niż cena podana w sklepie internetowym, Zleceniodawca skontaktuje się z Tobą i zapyta, czy chcesz kontynuować zamówienie z prawidłową ceną, czy też anulować zamówienie. Zleceniodawca nie będzie zobowiązany do dostarczenia produktów lub usług po niewłaściwej lub niższej cenie.

 

5. Zasady płatności

5.1 Całkowity koszt zamówienia to cena zakupu produktów i/lub usług, wszelkie opłaty za dostawę i wszelkie opłaty związane z przetwarzaniem karty, chyba że uzgodniono inaczej na piśmie przed przyjęciem zamówienia przez Zleceniodawcę.

 

5.2 Jeśli korzystasz z karty kredytowej/debetowej, potwierdzasz, że używana karta kredytowa/debetowa należy do Ciebie. Wszyscy posiadacze kart kredytowych/debetowych podlegają kontrolom weryfikacyjnym i autoryzacji przez wystawcę karty. Jeśli wystawca karty odmówi autoryzacji płatności, Zleceniodawca nie przyjmie Twojego zamówienia, Zleceniodawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub brak dostawy, oraz Zleceniodawca nie jest zobowiązany do poinformowania Cię o przyczynie odmowy. Zleceniodawca nie ponosi odpowiedzialności za wystawcę karty lub bank obciążający Cię w wyniku przetwarzania przez Zleceniodawcę Twojej płatności kartą kredytową/debetową zgodnie z Twoim zamówieniem.

 

5.3 Autoryzujemy i rejestrujemy wszystkie transakcje w punkcie sprzedaży; w związku z tym Twoja płatność zostanie potrącona w całości w punkcie sprzedaży.

 

5.4 W celu zwalczania oszustw internetowych wszystkie płatności podlegają kontroli bezpieczeństwa.

 

5.5 Generalnie akceptujemy następujące metody płatności:

·         

 

6. Fakturowanie

6.1 W przypadku, gdy Zleceniodawca wybierze lub jest zobowiązany przez obowiązujące prawo do wystawienia lub udostępnienia faktury, Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do wystawienia lub udostępnienia faktur elektronicznych, a Klient wyraża zgodę na taką formę fakturowania.

 

7. Usługi

7.1 Wszelkie Usługi, które Zleceniodawca świadczy lub udostępnia Klientowi lub które zostały przez niego zakupione, mogą podlegać dodatkowym warunkom. Wszelkie takie warunki zostaną podane do Twojej uwagi przed zakupem tych usług. Należy pamiętać, że te warunki mają zastosowanie do odpowiednich usług oprócz niniejszych Warunków.

 

8. Opłaty celne

8.1 Produkty i usługi w tym sklepie internetowym są dostępne tylko dla klientów z adresem wysyłki w *INSERT SHIP TO COUNTRIES*.

 

9. Dostawa i ryzyko

9.1 Z zastrzeżeniem klauzuli 9.3 poniżej, zamówienia będą wysyłane na adres dostawy podany w formularzu zamówienia. Zleceniodawca nie ponosi odpowiedzialności, jeśli adres dostawy jest nieprawidłowy lub niekompletny. Pamiętaj, że niestety ze względu na problemy logistyczne możemy nie być w stanie dostarczyć zamówienia na Twój adres.

 

9.2 Zleceniodawca obecnie dostarcza produkty i usługi tylko do krajów wymienionych w formularzu kasowym. Należy również pamiętać, że Zleceniodawca nie jest w stanie dostarczać produktów ani usług do krajów innych niż wymienione, chyba że określono inaczej. Dlatego adres dostawy i adres rozliczeniowy muszą znajdować się na tej liście w kasie.

 

9.3 Chociaż Zleceniodawca postara się spełnić wszelkie szacunki dotyczące wysyłki, które przedstawi Klientowi, należy pamiętać, że są to tylko wartości szacunkowe: nie są to gwarancje i nie powinny być traktowane jako takie. W związku z tym zgadzasz się, że produkty niekoniecznie muszą dotrzeć do Ciebie w wymaganym czasie.

 

9.4 Po dostarczeniu produktu przez naszego partnera wysyłkowego, wszelkie prawa własności, ryzyko uszkodzenia lub utraty produktu przechodzą na Ciebie.

 

9.5 Usługa świadczona przez naszego kuriera, „Parcel One”, będzie ograniczona do dostawy paczek wyłącznie na poziom ulicy (wejście do domu lub bloku). Klient pozostaje odpowiedzialny za przeniesienie paczki od tego miejsca do swojego domu. Pracownicy firmy „Parcel One” nie wniosą paczki do żadnego domu na pierwszym piętrze lub wyżej, niezależnie od tego, czy w danym budynku są schody lub winda.

 

 10. Zwroty kosztów i produktów

10.1 Luzern ma nadzieję, że będziesz zadowolony(-a) z produktów. Jeśli jednak chcesz anulować lub zwrócić jakiekolwiek produkty, możesz to zrobić zgodnie z Polityką zwrotów *CLIENT NAME* na *LINK TO RETURNS POLICY*. Niniejsza Polityka zwrotów nie ma wpływu na Twoje prawa ustawowe jako konsumenta.

 

10.2 Masz prawo do anulowania i zwrotu zamówienia w ciągu 14 dni od otrzymania zamówienia. Okres odstąpienia rozpoczyna się w dniu, w którym Ty lub wskazana przez Ciebie osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, weszła w posiadanie ostatnich towarów. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musisz zwrócić nam towar bez podania przyczyny lub dodatkowego wyjaśnienia lub poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy za pomocą jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą lub e-mailem). Terminowe wysłanie anulowania lub towaru jest wystarczające do dotrzymania terminu anulowania. Jeśli zdecydujesz się wycofać swoją zgodę, musisz ją przesłać w formie tekstowej na adres:

 

 

Nasz personel wyśle Ci etykietę zwrotną

 

Do przesyłki prosimy dołączyć kopię faktury.

 

10.3 Zamówienia muszą być zwrócone w stanie nieuszkodzonym w oryginalnym opakowaniu (wraz z akcesoriami, instrukcją itp.). Do paczki należy dołączyć etykietę zwrotną i odesłać ją na adres podany na etykiecie zwrotnej.

 

10.4 Zwracane produkty zostaną sprawdzone przy odbiorze. Jeśli zostaną one uznane przez klienta za niekompletne, zepsute, zniszczone, uszkodzone lub w jakikolwiek sposób oznaczone, nie podlegają zwrotowi.

 

10.5 Jeśli produkt został dostarczony jako część pakietu, wszystkie produkty w tym pakiecie muszą zostać zwrócone w oryginalnym opakowaniu i nieotwarte (z nienaruszonymi plombami i folią termokurczliwą).

 

10.6 Jeśli odstąpisz od niniejszej umowy, musimy zwrócić Ci wszystkie płatności, które otrzymaliśmy od Ciebie, w tym koszty dostawy, niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy towar lub powiadomienia o odwołaniu tej umowy. Do tej spłaty używamy tych samych środków płatności, których użyłeś(-aś) w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z Tobą coś innego. W żadnym wypadku nie obciążymy Cię tą spłatą. Towar musi być w oryginalnym opakowaniu i w idealnym stanie. Jeśli nie możesz zwrócić otrzymanej usługi w całości lub w części albo możesz ją zwrócić tylko w pogorszonym stanie, być może będziesz musiał(a) zrekompensować nam wartość z tego tytułu. Nie dotyczy to wydania rzeczy, jeśli pogorszenie rzeczy wynika wyłącznie z ich oględzin, jak mógłbyś/mogłabyś to zrobić w sklepie detalicznym. Możesz także uniknąć obowiązku wypłaty odszkodowania, nie używając przedmiotu tak, jakby stanowił Twoją własność i powstrzymując się od wszystkiego, co mogłoby obniżyć jego wartość.

 

11. Wymagania wiekowe

11.1 Jeśli zamawiasz produkt lub usługi, do których ma zastosowanie minimalny wiek, zamawiając ten produkt lub usługę, potwierdzasz, że jesteś w wymaganym wieku. Jeśli Zleceniodawca ma uzasadnione przekonanie, że nie jesteś uprawniony(-a) do zamówienia produktu, Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia.

 

 

12. Gwarancje

12.1 W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo wszelkie wyraźne gwarancje udzielane przez *CLIENT NAME* w odniesieniu do produktu zastępują wszelkie inne warunki i gwarancje, wyraźne lub dorozumiane. Należy jednak pamiętać, że to wyłączenie (i każda wyraźna gwarancja towarzysząca produktom) nie ma wpływu na ustawowe prawa konsumenta.

 

13. Granice odpowiedzialności

13.1 Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie ogranicza ani nie wyłącza odpowiedzialności Zleceniodawcy za (i) śmierć lub obrażenia ciała spowodowane zaniedbaniem, (ii) świadome wprowadzenie w błąd lub (iii) jakąkolwiek inną odpowiedzialność, której nie można ograniczyć lub wyłączyć na mocy obowiązującego prawa.

 

13.2 Z zastrzeżeniem punktu 13.1 powyżej, ani Zleceniodawca, ani *CLIENT NAME* nie poniesie odpowiedzialności umownej, deliktowej (w tym bez ograniczenia zaniedbania) lub w inny sposób wynikającą z niniejszych Warunków lub w związku z nimi za: straty gospodarcze (w tym, bez ograniczeń, utratę przychodów, danych, zysków, umów, biznesu lub przewidywanych oszczędności); lub utrata dobrej woli lub reputacji; lub specjalne lub pośrednie straty poniesione lub doświadczone przez użytkownika w wyniku lub w związku z niniejszymi Warunkami.

 

13.3 Potwierdzasz, że *CLIENT NAME* nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wprowadzenie w błąd, zniekształcenie lub naruszenie jakiegokolwiek warunku lub gwarancji udzielonej przez Zleceniodawcę w związku z jakimikolwiek produktami lub usługami.

 

13.4 Niniejsza sekcja 13 nie ma wpływu na Twoje prawa ustawowe jako konsumenta.

 

14. Komunikacja elektroniczna

14.1 Zleceniodawca komunikuje się z Tobą za pośrednictwem poczty e-mail, używając adresu e-mail *SUPPORT EMAIL*. Do celów umownych wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości od Zleceniodawcy drogą elektroniczną i zgadzasz się, że wszystkie umowy, powiadomienia, ujawnienia i inne komunikaty, które Zleceniodawca przekazuje Ci drogą elektroniczną, spełniają wszelkie wymogi prawne, aby taka komunikacja miała formę pisemną. Ten termin nie ma wpływu na Twoje prawa ustawowe jako konsumenta.

 

15. Cesja, podwykonawstwo itp.

15.1 Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do przeniesienia, cesji, odnowienia lub podzlecenia wszystkich lub niektórych praw i obowiązków Zleceniodawcy wynikających z niniejszych Warunków. Nie możesz cedować, podzlecać ani w inny sposób przenosić żadnych swoich praw lub obowiązków wynikających z niniejszych Warunków bez pisemnej zgody Zleceniodawcy.

 

16. Zmiany niniejszych Warunków

16.1 Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszych Warunkach w dowolnym momencie. Ty i każda umowa sprzedaży między Tobą a Zleceniodawcą będzie podlegać wersji niniejszych Warunków obowiązującej w momencie zamówienia produktów lub usług od Zleceniodawcy.

 

17. Zdarzenia poza uzasadnioną kontrolą Zleceniodawcy

17.1 Zleceniodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia lub niewykonanie lub nieprzestrzeganie zobowiązań Zleceniodawcy wynikających z niniejszych Warunków, jeśli opóźnienie lub niewykonanie wynika z jakiejkolwiek przyczyny będącej poza uzasadnioną kontrolą Zleceniodawcy, w tym klęski żywiołowe, sporów przemysłowych lub innych okoliczności, strajków, strajków okupacyjnych, lokautów, niepogody i pandemii.

 

18. Odprawy

18.1 Każde postanowienie niniejszych Warunków należy interpretować oddzielnie i niezależnie od siebie. Jeśli którekolwiek postanowienie zostanie uznane za nieważne, niewiążące lub w inny sposób niewykonalne, postanowienie to zostanie uznane za odłączone i nie będzie miało wpływu na wykonalność któregokolwiek z pozostałych postanowień niniejszych Warunków.

 

19. Prawo właściwe i jurysdykcja

19.1 Niniejsze Warunki i wszystkie transakcje związane z tym Sklepem internetowym podlegają prawu irlandzkiemu, a Ty i Zleceniodawca niniejszym poddajecie się niewyłącznej jurysdykcji sądów irlandzkich. Nie wpłynie to jednak na Twoje prawa ustawowe, jeśli jesteś konsumentem, a obowiązujące prawo konsumenckie wymaga zastosowania innego prawa (takiego jak prawo kraju zamieszkania).

 

20. Sprzedaż w przedsprzedaży

20.1 Podczas składania zamówienia w przedsprzedaży na produkty *CLIENT NAME*, będziesz musiał(a) podać pewne informacje, takie jak adres i informacje rozliczeniowe. Oświadcza i gwarantujesz, że wszystkie takie informacje są dokładne i zapewniasz, że takie informacje są na bieżąco aktualizowane. Zleceniodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedokładne informacje lub informacje, które później stają się nieaktualne i nie ma obowiązku podejmowania wysiłków w celu ustalenia prawidłowych danych kontaktowych lub wysyłkowych.

 

Produkty zamówione w przedsprzedaży są zabezpieczane w momencie składania zamówienia, a po wysłaniu zamówienia zostanie naliczona pełna opłata. Twoja karta kredytowa zostanie wstępnie autoryzowana, gdy złożysz zamówienie na dowolny przedmiot w przedsprzedaży, i obciąży Twoją kartę, gdy przedmiot zostanie sprzedany.

 

Jeśli połączysz przedmiot zamówiony w przedsprzedaży z przedmiotami aktualnie dostępnymi, zamówienie zostanie wysłane razem, gdy przedmioty zamówione w przedsprzedaży będą dostępne. Ponadto zapłacisz tylko jedną opłatę za wysyłkę (jeśli opłata za wysyłkę dotyczy zamówienia).

 

SKLEP INTERNETOWY

TEN SKLEP INTERNETOWY JEST PROWADZONY PRZEZ ZLECENIODAWCĘ, BUSINESS & TECHNOLOGY PARK, Block B, Ashtown Gate, Navan Rd, Ashtown, Dublin 15, D15 NP9Y. ZAREJESTROWANEGO W IRLANDII, NR EWID. 361832, NIP: IE6381832F („ZLECENIODAWCA”), AUTORYZOWANEGO SPRZEDAWCĘ *CLIENT NAME*. W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK PYTAŃ DOTYCZĄCYCH SKLEPU INTERNETOWEGO LUB NINIEJSZEGO REGULAMINU, A TAKŻE W MAŁO PRAWDOPODOBNYM PRZYPADKU REKLAMACJI DOTYCZĄCYCH PRODUKTÓW LUB USŁUG ZAKUPIONYCH PRZEZ CIEBIE W NINIEJSZYM SKLEPIE INTERNETOWYM, MOŻESZ SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z FIRMĄ LUZERN POD ADRESEM *SUPPORT EMAIL*

 

 

Copyright © 2013-obecnie Magento. Wszelkie prawa zastrzeżone.