Condities & Voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

1. Introductie

1.1 Deze webwinkel wordt gehost door Luzern Technology Solutions Ltd., Block B, Ashtown Gate, Navan Rd, Ashtown, Dublin 15, D15 NP9Y, geregistreerd in Ierland onder nr. 361832, btw-nr. IE6381832F ("de Opdrachtgever"), een erkende wederverkoper van Panasonic Marketing Europe Gmbh. Hebt u vragen over de webwinkel of deze algemene voorwaarden, of in het onwaarschijnlijke geval dat u klachten hebt over producten of diensten die u via deze webwinkel hebt gekocht, stuur dan een e-mail naar panasonic@luzern.co

 

2. Toepassingsgebied

2.1 Deze algemene voorwaarden, samen met alle andere beleidslijnen of documenten waarnaar in deze algemene voorwaarden wordt verwezen (inclusief alle beleidslijnen of documenten waarnaar vanuit deze algemene voorwaarden een link is voorzien) (gezamenlijk "de Voorwaarden"), zijn van toepassing op al uw bestellingen van producten en diensten die door de opdrachtgever voor aankoop via de webwinkel ter beschikking worden gesteld. Lees deze voorwaarden zorgvuldig door.

 

2.2 Houd er rekening mee dat wanneer u producten of diensten via deze webwinkel koopt, u deze producten en diensten koopt van de opdrachtgever, en niet van Panasonic Marketing Europe Gmbh. Deze voorwaarden vormen een contract tussen u en de opdrachtgever. Panasonic Marketing Europe Gmbh is geen partij in deze voorwaarden, maar een beoogde begunstigde waar aangegeven.

 

2.3 Houd er rekening mee dat deze voorwaarden geen impact hebben op uw wettelijke rechten als consument krachtens de regelgeving van de Europese Unie uit 2013 (consumenteninformatie, annulering en andere rechten).

 

2.4 Houd er rekening mee dat, hoewel u producten en/of diensten van de opdrachtgever koopt, alle door u verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk zullen worden behandeld en niet met derden zullen worden gedeeld, behalve zoals uiteengezet in ons privacybeleid Privacybeleid

 

3. Acceptatie van bestellingen

3.1 U gaat ermee akkoord dat uw bestelling een aanbod is om de producten ("Producten") en/of diensten ("Diensten") opgenomen in uw bestelling tegen deze voorwaarden te kopen. Alle door u geplaatste bestellingen zijn onderworpen aan acceptatie door de opdrachtgever. De opdrachtgever kan ervoor kiezen om uw bestelling om welke reden dan ook niet te accepteren zonder aansprakelijkheid tegenover u.

 

3.2 Nadat u een bestelling bij de opdrachtgever hebt geplaatst, zal deze u een e-mail sturen ter bevestiging van uw order, met vermelding van uw bestelnummer en details van de producten en diensten die u hebt besteld. Houd er rekening mee dat deze e-mail een bevestiging is dat de opdrachtgever uw bestelling heeft ontvangen en geen acceptatie van uw bestelling inhoudt. Vervolgens wordt u een bevestigingsmail toegestuurd zodra uw geaccepteerde bestelling is verzonden. Acceptatie van uw bestelling en de opmaak van een verkoopovereenkomst tussen u en de opdrachtgever zullen pas plaatsvinden tenzij en totdat de producten naar u zijn verzonden of, indien het gaat om diensten, wanneer de opdrachtgever de diensten voor het eerst aan u begint te verlenen.

 

4. Prijzen

4.1 Alle prijzen op deze site worden vermeld in EURO Ze omvatten geen verschuldigde omzetbelasting op het product, leveringskosten en eventuele toepasselijke douane- of invoerrechten.

 

4.2 De opdrachtgever verbindt zich ertoe te verzekeren dat alle prijsinformatie in de webwinkel correct is. Af en toe kan er echter een fout optreden en kunnen producten en diensten verkeerd geprijsd zijn. Indien de correcte prijs van een product of dienst lager is dan de prijs vermeld in de webwinkel, zal de opdrachtgever het lagere bedrag in rekening brengen en u het product toesturen of u de dienst verlenen. Indien de correcte prijs van een product of dienst hoger is dan de prijs vermeld in de webwinkel, zal de opdrachtgever contact met u opnemen en u vragen of u de bestelling tegen de juiste prijs wilt laten uitvoeren dan wel of u uw bestelling wilt annuleren. De opdrachtgever is niet verplicht producten of diensten tegen een onjuiste of lagere prijs te leveren.

 

5. Betalingsvoorwaarden

5.1 De totale kostprijs van uw bestelling bestaat uit de aankoopprijs voor de producten en/of diensten, eventuele leveringskosten en eventuele kosten voor verwerking van uw kaart, tenzij dit schriftelijk anders is overeengekomen voordat de opdrachtgever uw bestelling heeft geaccepteerd.

 

5.2 Als u een kredietkaart/debetkaart gebruikt, bevestigt u dat de gebruikte kredietkaart/debetkaart van u is. Alle houders van een kredietkaart/debetkaart zijn onderworpen aan validatiecontroles en autorisatie door de kaartuitgever. Indien de uitgever van uw kaart de betaling weigert te autoriseren, zal de opdrachtgever uw bestelling niet accepteren en is deze laatste niet aansprakelijk voor eventuele vertraging of niet-levering, noch verplicht u de reden van de weigering mee te delen. De opdrachtgever is niet verantwoordelijk voor kosten die uw kaartuitgever of bank u in rekening brengt als gevolg van de verwerking door de opdrachtgever van uw betaling via kredietkaart/debetkaart voor uw bestelling.

 

5.3 We autoriseren en registreren alle transacties in het verkooppunt; daarom wordt uw betaling volledig in mindering gebracht in het verkooppunt.

 

5.4 Om onlinefraude tegen te gaan, worden alle betalingen onderworpen aan een veiligheidscontrole.

 

5.5 Over het algemeen accepteren we de volgende betaalmethoden:

  • Creditcard: VISA, Mastercard
  • PayPal
  • iDeal
  • Klarna

 

6.Facturatie

6.1 Indien de opdrachtgever ervoor kiest of door de toepasselijke wetgeving verplicht is om een factuur op te maken of beschikbaar te stellen, behoudt deze zich het recht voor om elektronische facturen op te maken of beschikbaar te stellen en stemt u in met een dergelijke vorm van facturatie.

 

7. Diensten

7.1 Op alle diensten die de opdrachtgever u verleent of ter beschikking stelt, of die door u worden afgenomen, kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. U zal op dergelijke voorwaarden worden gewezen voordat u deze diensten aanschaft. Houd er rekening mee dat die voorwaarden naast deze voorwaarden op de relevante diensten van toepassing zullen zijn.

 

8. Douane

8.1 De producten en diensten in deze webwinkel zijn alleen beschikbaar voor klanten met een verzendadres in de Nederland

 

9. Levering en risico

9.1 Behoudens de onderstaande clausule 9.3 worden bestellingen verzonden naar het leveringsadres dat u op uw bestelformulier hebt opgegeven. De opdrachtgever kan niet aansprakelijk worden gesteld als dat leveringsadres onjuist of onvolledig is. Houd er rekening mee dat we helaas vanwege logistieke problemen mogelijk niet op uw adres kunnen leveren.

 

9.2 De opdrachtgever levert momenteel alleen producten en diensten in de landen vermeld op het afrekenformulier. Houd er ook rekening mee dat de opdrachtgever geen producten of diensten kan leveren in een ander land dan de vermelde landen, tenzij anders bepaald; daarom moeten uw leveringsadres en factuuradres in deze lijst staan bij het afrekenen.

 

9.3 Hoewel de opdrachtgever zal proberen te voldoen aan de opgegeven geschatte levertijden, dient u er rekening mee te houden dat dit slechts schattingen zijn: ze houden geen garanties in en mogen niet als dusdanig worden beschouwd. Dienovereenkomstig stemt u ermee in dat producten u niet noodzakelijkerwijs op de gewenste tijd zullen bereiken.

 

9.4 Zodra een product door onze verzendpartner is geleverd, gaan alle eigendomsrechten evenals risico's van schade aan of verlies van het product op u over.


9.5 De service van onze bezorger 'Parcel One' is beperkt tot het bezorgen van pakketten op straatniveau (ingang van het huis of flatgebouw). De resterende afstand, van de ingang van het gebouw tot aan het leveringsadres, valt onder de verantwoordelijkheid van de klant. 'Parcel One' vervoert geen pakket naar een locatie op de eerste verdieping of hoger, ongeacht of het gebouw een trap of een lift heeft.

 

10. Beleid omtrent Annulering & Retourzendingen

Als u een product wilt retourneren, dan heeft u het recht om dat binnen 14 dagen na ontvangst van het artikel te doen. Vraag uw retour door contact met ons op te nemen via:

 

panasonic@luzern.co

 

C/o Luzern Solutions Ltd.

Block B, Ashtown Gate

Navan Rd

Ashtown

Dublin 15, D15 NP9Y

Ireland

 

U zult dan geïnformeerd worden over hoe u het product / de producten moet retourneren of laten ophalen. Houd er rekening mee dat ophalen alleen mogelijk is vanaf het oorspronkelijke bezorgadres. U ontvangt een retourlabel om op het pakket te plakken en het retourneren is gratis.

 

10.2 Als u een product naar ons retour stuurt omdat u het contract tussen ons heeft opgezegd, dan moet u het product binnen 14 dagen na de dag waarop u het contract heeft opgezegd terugsturen (of gereed maken om opgehaald te worden, in het geval we hebben aangeboden het product op te halen). We verwerken de mogelijke terugbetaling aan u zo snel mogelijk (en ieder geval binnen 14 dagen) nadat we het product hebben ontvangen of als u bewijs levert dat u het product geretourneerd heeft. In het geval we hebben aangeboden het product op te halen, heeft u recht op terugbetaling binnen 14 dagen na de datum waarop u heeft doorgegeven dat u het contract met ons wilt opzeggen.

 

10.3 Behoudens onderstaande voorwaarden moet u, als u vindt dat een product dat u van ons heeft ontvangen mankementen vertoont, direct contact opnemen met Panasonic in uw eigen land. De contactinformatie van uw lokale klantenservice vindt u op https://www.panasonic.eu/.

 

Panasonic zal u adviseren over de te nemen stappen.

10.4 Als u een product retourneert omdat u het contract tussen ons opzegt binnen de periode van 14 dagen, dan moet u, om een volledige vergoeding voor het geretourneerde product te krijgen, het product als nieuw retourneren, met alle oorspronkelijke verpakkingen, accessoires en alle gratis producten die met het product werden geleverd. Als u het product meer heeft gebruikt dan u in een winkel zou doen voordat u het aanschaft (bijv. als u het meer heeft gebruikt dan nodig is om de aard, kenmerken en werking vast te stellen), dan is het mogelijk dat wij de volledige vergoeding verminderen met een bedrag dat de reductie van de productwaarde als gevolg hiervan weerspiegelt. Het is ook mogelijk dat we de vergoeding verminderen met een bedrag dat de waarde van niet-geretourneerde accessoires of gratis producten weerspiegelt.

 

10.5 We doen de terugbetaling op dezelfde wijze waarop u oorspronkelijk voor uw aankoop heeft betaald.

 

10.6 We dekken geen mankementen die zijn veroorzaakt door verkeerd gebruik, nalatigheid, fysieke schade, manipulatie, foutieve afstelling, normale slijtage of onjuiste installatie. De op onze website verkochte producten zijn uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik en niet voor commercieel gebruik of wederverkoop.

 

10.7 Dit retourbeleid doet geen afbreuk aan uw wettelijke rechten.

 

 

11. Leeftijdsvereisten

11.1 Als u een product of dienst bestelt waarvoor een minimumleeftijd geldt, bevestigt u door dat product of die dienst te bestellen dat u de vereiste leeftijd hebt. Als de opdrachtgever redelijkerwijs van oordeel is dat u niet wettelijk gerechtigd bent om een product te bestellen, behoudt deze zich het recht voor uw bestelling te annuleren.

 

12. Garanties

12.1 Voor zover maximaal toegestaan krachtens de toepasselijke wetgeving, vervangt elke uitdrukkelijke garantie die Panasonic Marketing Europe Gmbh u met betrekking tot een product biedt alle andere voorwaarden, bepalingen en garanties, hetzij expliciet of impliciet. Houd er echter rekening mee dat deze uitsluiting (en elke uitdrukkelijke garantie die bij uw producten hoort) geen impact heeft op uw wettelijke rechten als consument.

 

13. Beperkingen van aansprakelijkheid

13.1 Niets in deze voorwaarden beperkt of sluit de aansprakelijkheid van de opdrachtgever uit voor (i) overlijden of lichamelijk letsel veroorzaakt door nalatigheid, (ii) frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken of (iii) elke andere aansprakelijkheid die niet kan worden beperkt of uitgesloten door de toepasselijke wetgeving.

 

13.2 Behoudens de bovenstaande paragraaf 13.1 is noch de opdrachtgever, noch Panasonic Marketing Europe Gmbh aansprakelijk, hetzij contractueel, onrechtmatig (met inbegrip van, maar niet beperkt tot nalatigheid) of anderszins voortvloeiend uit of in verband met deze voorwaarden voor: economische verliezen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot verlies van inkomsten, gegevens, winsten, contracten, activiteit of verwachte besparingen); of verlies van goodwill of reputatie; of speciale of indirecte verliezen die u hebt geleden of opgelopen als gevolg van of in verband met deze voorwaarden.

 

13.3 U erkent dat Panasonic Marketing Europe Gmbh niet jegens u aansprakelijk is voor een verkeerde voorstelling van zaken, een onjuiste verklaring of schending van enige voorwaarde, bepaling of garantie gegeven door de opdrachtgever met betrekking tot producten of diensten.

 

13.4 Deze paragraaf 13 heeft geen impact op uw wettelijke rechten als consument.

 

14. Elektronische communicatie

14.1 De opdrachtgever communiceert met u via e-mail op het e-mailadres panasonic@luzern.co. Voor contractuele doeleinden stemt u ermee in mededelingen van de opdrachtgever elektronisch te ontvangen en gaat u ermee akkoord dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, bekendmakingen en andere mededelingen die de opdrachtgever u elektronisch verstrekt, voldoen aan de wettelijke vereiste dat dergelijke mededelingen schriftelijk moeten gebeuren. Deze voorwaarde heeft geen impact op uw wettelijke rechten als consument.

 

15. Opdracht, onderaanneming enz.

15.1 De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om alle of een deel van de rechten en verplichtingen van de opdrachtgever krachtens deze voorwaarden over te dragen, toe te wijzen, te vernieuwen of uit te besteden. U mag uw rechten of verplichtingen krachtens deze voorwaarden niet toewijzen, uitbesteden of anderszins overdragen zonder de schriftelijke toestemming van de opdrachtgever.

 

16. Wijzigingen aan deze voorwaarden

16.1 De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan deze voorwaarden aan te brengen. U, en elk verkoopcontract tussen u en de opdrachtgever, zal onderworpen zijn aan de versie van deze voorwaarden die van kracht is op het ogenblik dat u de betreffende producten of diensten bij de opdrachtgever bestelt.

 

17. Gebeurtenissen buiten de redelijke controle van de opdrachtgever

17.1 De opdrachtgever kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige vertraging, niet-nakoming of niet-uitvoering van de verplichtingen van de opdrachtgever krachtens deze voorwaarden als de vertraging of het verzuim voortvloeit uit een oorzaak die buiten de redelijke controle van de opdrachtgever ligt, waaronder overmacht, industriële of andere geschillen, stakingen, bezettingen, uitsluitingen, slecht weer en pandemie.

 

18. Deelbaarheid

18.1 Alle bepalingen van deze voorwaarden moeten afzonderlijk en los van elkaar worden geïnterpreteerd. Als een bepaling ongeldig, nietig of anderszins niet-afdwingbaar wordt geacht, wordt die bepaling als deelbaar beschouwd en heeft ze geen impact op de afdwingbaarheid van elk van de andere bepalingen van deze voorwaarden.

 

19. Toepasselijk recht en rechtsbevoegdheid

19.1 Deze voorwaarden en alle transacties met betrekking tot deze webwinkel worden beheerst door de Ierse wetgeving en zowel u als de opdrachtgever onderwerpen zich hierbij aan de niet-exclusieve rechtsbevoegdheid van de Ierse rechtbanken. Dit heeft echter geen impact op uw wettelijke rechten als u een consument bent en de toepasselijke consumentenwetgeving de toepassing van een andere wetgeving vereist (zoals de wetgeving van uw land van verblijf).

 

20. Verkoop via pre-order

Bij het plaatsen van een pre-order voor producten van Panasonic Marketing Europe Gmbh moet u bepaalde informatie verstrekken, zoals uw adres en factuurgegevens. U verklaart en garandeert dat al deze informatie juist is, en u dient ervoor te zorgen dat deze informatie up-to-date wordt gehouden. De opdrachtgever is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor onjuiste informatie of informatie die later achterhaald wordt, en hij is niet verplicht inspanningen te leveren om de juiste contact- of verzendinformatie te achterhalen.

 

Vooraf bestelde artikelen worden voor u vastgelegd op het moment van bestelling en het respectieve bedrag daarvoor wordt volledig in rekening gebracht zodra uw bestelling is verzonden. Uw kredietkaart wordt vooraf geautoriseerd wanneer u een pre-orderitem bestelt, en het bedrag zal op uw kredietkaart in rekening worden gebracht zodra het item is verkocht.

 

Als u uw pre-orderitem combineert met items die momenteel beschikbaar zijn, wordt de bestelling samen verzonden zodra uw pre-orderitems op voorraad zijn. Bovendien betaalt u slechts eenmaal verzendkosten (als er verzendkosten van toepassing zijn op de bestelling).

 

WEBWINKEL

DEZE WEBWINKEL WORDT GEHOST EN BEHEERD DOOR DE OPDRACHTGEVER, Block B, Ashtown Gate, Navan Rd, Ashtown, Dublin 15, D15 NP9Y. GEREGISTREERD IN IERLAND ONDER NR. 361832, BTW-NR. IE6381832F ("DE OPDRACHTGEVER"), EEN ERKENDE WEDERVERKOPER VAN Panasonic Marketing Europe Gmbh. HEBT U VRAGEN OVER DE WEBWINKEL OF DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN, OF IN HET ONWAARSCHIJNLIJKE GEVAL DAT U KLACHTEN HEBT OVER PRODUCTEN OF DIENSTEN DIE U VIA DEZE WEBWINKEL HEBT GEKOCHT, KUNT U CONTACT OPNEMEN MET DE OPDRACHTGEVER OP: panasonic@luzern.co